Szenes László
 

In memoriam


Nem nékünk Uram, nem nékünk, hanem a te nevednek adj dicsőséget, a te kegyelmedért és hívségedért!

                         Zsoltár 115, 1.


Dicsőítjük Urunkat mindazért, amit kegyelméből kaptunk, és amit hűsége által adott nekünk Édesapánkban.

2010. június 3-án emlékezünk meg a 100 évvel ezelőtt született, és a 3 évvel ezelőtt (2007. július 23-án, életének 98-ik esztendejében) elhunyt Édesapánkról: Szenes László Ferenc református lelkipásztorról, nyelv-, és vallástanárról.

Ezt a megemlékezést mi, a fiai állítjuk össze, felhasználva Édesapánk írásait, szóbeli közléseit és másoknak - elsősorban Édesanyánknak - a róla való emlékeit.